Polityka prywatności


§ 1. Definicje pojęć użytych w Polityce prywatności

Firma – Andrzej Tuźnik Pracownia Malarstwa, wpisana w Centralnej Ewidencji Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP 716-193-85-83

Fotolokacja.pl – wszystkie strony internetowe działające pod domeną fotolokacja.pl stworzone i będące własnością Firmy. 

Polityka prywatności – niniejszy dokument, regulujący sposób przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług Fotolokacja.pl na warunkach określonych w Polityce prywatności.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§ 2. Podstawa prawna

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 1. art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§ 3. Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorzy strony Folotokacja.pl nie gromadzą danych osobowych Użytkowników.
 2. Strona internetowa Folotokacja.pl nie posiadają mechanizmów gromadzących dane osobowe Użytkowników.
 3. Strona internetowa Fotolokacja.pl nie posiada mechanizmów pozwalających za zakup jakichkolwiek towarów za pośrednictwem sieci Internet.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 3 marca 2021 roku, jej postanowienia mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach prawa.
 1. Wszystkie strony internetowe w domenie fotolokacja.pl (dalej Strony) korzystają z plików Cookies.
 2. Cookies są plikami tekstowymi zawierającymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. Pliki Cookies przechowywane są przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane są do prawidłowego działania Strony.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator stron w domenie fotolokacja.pl firma Andrzej Tuźnik Pracownia Malarstwa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 5. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika Strony. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Strony.
 6. Rodzaje i cel wykorzystania plików Cookies na Stronie:
  • Pliki Cookies typu wydajnościowego, wykorzystywane w są celu zbierania informacji o charakterze statystycznym związanych z usługą Google Analytics.
  • Pliki Cookies typu sesyjnego, które automatycznie wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej Użytkownika. Wykorzystywane są w celu prawidłowego działania formularzy kontaktowych umieszczonych na Stronie.
 7. Strona korzysta z usług serwisów Facebook i Instagram, są to usługi związane z aplikacjami społecznościowymi. Serwisy Facebook i Instagram mogą również umieszczać pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony w celu poprawnego działania wspomnianej usługi.
 8. W przeglądarce internetowej Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację Użytkownika dla stosowania plików Cookies przez Stronę.